Venner av Amerika   www.venneravamerika.no


« Leserinnlegg om SVs utenrikspolitikk | Forsiden | Gi din støtte til Katrinas ofre! »

New Orleans og orkanen Katrina

White House har opprettet en egen side om orkanen Katrina. President George W. Bush sier blant annet: "This morning our hearts and prayers are with our fellow citizens along the Gulf Coast who have suffered so much from Hurricane Katrina". Venner av Amerika slutter seg til uttalelsen.

Enkelte norske kommentatorer benytter orkanen som en anledning til å kritisere USAs klimapolitikk. Dette gjelder både i Aftenposten og Dagbladet. Ifølge New York Times skyldes derimot ikke orkanen global oppvarming: "The severity of hurricane seasons changes with cycles of temperatures of several decades in the Atlantic Ocean. The recent onslaught 'is very much natural,' said William M. Gray, a professor of atmospheric science at Colorado State University". Statistikk fra National Hurricane Center viser også at det så langt ikke har vært historisk mange eller sterke orkaner dette tiåret. Venner av Amerika synes det er trist å se enkelte benytte en så dramatisk situasjon til platt politisk opportunisme.

 

Tilbake til forsiden...