Venner av Amerika   www.venneravamerika.no


« Katrina og jakten på syndebukker | Forsiden | Pressemelding: USA-venner jubler for SV-retrett »

Kommentar til oppslag i TV2 Nettavisen

TV2 Nettavisen har i dag et oppslag om Venner av Amerika som vi ønsker å kommentere. Les vår kommentar her.

Artikkelen har overskriften Føler seg misbrukt av «Venner av Amerika» og hovedinnholdet er "den tidligere Clinton-rådgiveren Charles Kupchan synes ikke noe om å bli blandet inn i norsk valgkamp", jfr. tidligere oppslag Clinton-rådgiver advarer mot SV.

Dr. Kupchan har på oppfordring fra Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sendt Nettavisen en mail om sistnevnte oppslag. Vi kommenterer mailen her, som sitert i avisen:

Jeg har fått vite at korrespondansen jeg hadde med lederen for gruppen «Norske venner av Amerika» har blitt brukt til partipolitiske formål i forkant av det norske valget. Jeg beklager den upassende bruken av mine kommentarer. Venner av Amerika nevnte ikke at de ville bruke mine kommentarer til partipolitiske formål.

Vi har vanskelig for å forstå hvordan Dr. Kupchan mener at vi har brukt hans kommentarer til "partipolitiske formål". I pressemeldingen fra Venner av Amerika hverken fraråder vi velgerne å stemme SV eller anbefaler velgerne å stemme et annet politisk parti.

Vi registrerer at Dr. Kupchan ikke protesterer mot publiseringen av hans kommentarer som sådan. Han mener seg heller ikke feilsitert.

I tillegg fikk jeg bare presentert løsrevne utdrag fra SVs arbeidsprogram.

Dette stemmer ikke. Mailen vi presenterte for Dr. Kupchan inkluderte en direkte link til en engelsk oversettelse av hele SVs arbeidsprogram.

Holdningen til partiets ledelse eller den samlede utenrikspolitiske orienteringen til sentrum-venstrekoalisjonen ble ikke nevnt.

Vi ba ikke om kommentarer til "holdningen til partiets ledelse". Vi ba heller ikke om kommentarer til "den samlede utenrikspolitiske orienteringen til sentrum-venstrekoalisjonen".

Vi ba om kommentarer til SVs arbeidsprogram 2005-2008, noe vi fikk.

Saksforløp - oppsummering:

1) Venner av Amerika ba Charles Kupchan om intervju/kommentarer til SVs arbeidsprogram 2005-2008.

2) Disse kommentarene mottok vi pr. mail.

3) Vi videresendte kommentarene til norsk presse, med våre egne kommentarer.

4) Nettavisen publiserer saken.

5) Dr. Kupchan er ikke uenig i publiseringen som sådan. Han mener seg heller ikke feilsitert.

6) På oppfordring fra Arbeiderpartiets Espen Barth Eide mailer han likevel TV2 Nettavisen med en kommentar.

7) Dette tolker TV2 Nettavisen som "Føler seg misbrukt" ...

Konklusjon:

Vi vil stille spørsmål om Arbeiderpartimannen Espen Barth Eide har kontaktet Dr. Kupchan på vegne av Stoltenberg. Har kommentarene mot SVs politikk fra Washington skremt Arbeiderpartiet og gitt dem inntrykk av at det er behov for brannslokking blant partiets venner i USA?

Essensen i denne saken er uansett at SV i sitt arbeidsprogram har omtalt USA som den største faren mot verdensfreden. Dr. Kupchans opprinnelige kommentarer -- og ikke minst Barth Eides paniske forsøk på å tone ned disse -- viser hvor kontroversiell denne politikken er ute i verden.

 

Tilbake til forsiden...