Venner av Amerika   www.venneravamerika.no


« Regjeringen svikter Norge, våre allierte, seg selv og Afghanistan | Forsiden | Seier for Demokratene i mellomvalget »

Utenriksministeren om Norge og USA

Jonas Gahr Støre talte i går om forholdet mellom Norge og USA i Oslo Militære Samfund: "Jeg tror Norge og USA sikter mot felles mål og håp for hva som er godt, hva som er fred og hva som er frihet, slik det er nedtegnet med en veldig politisk og poetisk kraft i den amerikanske revolusjonens tekster.

Vår fascinasjon over USA skyldes ikke i første rekke landets militære muskler, men de avgjørende bidrag landet og folket gjennom historien har gitt til frihetens og demokratiets vilkår over hele verden. Norge har sagt fra - og skal si fra - når vi mener kursen ikke er stø, eller når viktige verdier svekkes i frihetens navn.

Det er vår forståelse av å være ”med oss snarere enn mot oss”. At vi sier fra til en venn. Det er vennskapets kjerne at slikt blir tålt."

 

Tilbake til forsiden...