Venner av Amerika   www.venneravamerika.no


« Condi forsikrer: - Norge er en god alliert | Forsiden | Tragisk skyteepisode i USA »

EUs økonomi 22 år bak USA

Dagens Næringsliv skriver: "USA hadde samme nivå på BNP som EU har i dag i 1985. Andre indikasjoner enn selve veksten viser at situasjonen er enda verre: Nivået på forskning og utvikling og arbeidsstyrke er på nivå med USA for nesten 30 år siden. "

 

Tilbake til forsiden...