Til støtte for Norges viktigste allierte   www.venneravamerika.no

Venner av Amerika
Forsiden > Bøker

Bøker

Frykten for Amerika. En europeisk historie (Tiden, kr. 329,-)

I 2003 står antiamerikanismen sterkt i Norge og i Europa. USA og amerikanere blir av norske og europeiske journalister og intellektuelle beskyldt for å være historieløse og overfladiske, aggressive og griske. Amerikansk politikk blir forkastet som maktsyk og oljetørst, og kulturen som grunn og patriotisk. Alt er med andre ord som før. For antiamerikanismen er langt fra et nytt fenomen i Europa. Helt siden europeerne kom til Amerika, har forestillingene om USA ofte vært preget av et skarpt skille mellom oss og dem, og det i så stor grad at man kan si at antiamerikanismen først og fremst handler om, ja, nettopp Europa. Om oss.

Tilbake til forsiden...