Venner av Amerika   www.venneravamerika.no


Forsiden > Om VAA

Om Venner av Amerika

Målsetning

Venner av Amerika arbeider for å synliggjøre, videreføre og forsterke vennskapet mellom Norge og USA.

Vårt fundament

Venner av Amerika anerkjenner at Norge og USA

- har lange historiske tradisjoner som venner og allierte
- deler de viktigste etiske og politiske kjerneverdiene
- har felles interesse av et fortsatt og utvidet samarbeid for å beskytte og spre disse verdiene

Våre aktiviteter

Venner av Amerika vil arbeide for økt oppslutning om vennskapet mellom Norge og USA blant publikum, media og myndigheter såvel i Norge som i USA. Våre viktigste arenaer er Internet og tradisjonelle media. Fremtidige satsningsområder inkluderer skolevesenet samt arrangering av konferanser.

Styre og stab

Fredrik K.R. Norman er Venner av Amerikas grunnlegger og daglige leder.

Christopher Rødsten er styreformann.

Dag Inge Fjeld er styremedlem.

Venner av Amerikas styre består forøvrig av et antall privatpersoner, hovedsakelig i Oslo-området, med tilknytning til akademia, forretningsliv og ulike politiske organisasjoner. En komplett navneliste vil eventuelt publiseres ved et senere tidspunkt.

Vår organisering

Venner av Amerika er en partipolitisk uavhengig kampanje. Vi henter ingen økonomisk profitt fra våre aktiviteter.

 

Tilbake til forsiden...